slide

Kurs pierwszej pomocy online z certyfikatem

polecamy sprawdzone szkolenia i platformy e-learnicgowe


W zakładach pracy często dochodzi do wypadków. Brak przestrzegania przepisów BHP, źle stosowane maszyny i urządzenia oraz nieuwaga innych osób może doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku, w którym zagrożone jest życie i zdrowie poszkodowanej osoby. Mimo iż w zakładach pracy wyznaczone są osoby do udzielania pierwszej pomocy, to nie oznacza, że świadek zdarzenia nie może jej udzielić, wręcz przeciwnie. Dlatego warto zadbać o to, żeby każdy pracownik posiada wiedzę dotyczącą pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników można przeprowadzić zdalnie, bez konieczności organizowania sal szkoleniowych i odpowiednich specjalistów. Dodatkowo taki kurs online pracownik może z powodzeniem przejść poza godzinami pracy, dzięki czemu harmonogram nie zostanie zaburzony. Materiały w szkoleniach pierwszej pomocy przygotowywane są przez specjalistów, także są one merytoryczne oraz zgodne z obowiązującymi normami.

W dobie pandemii COVID-19 obowiązek udzielenia pomocy osobie poszkodowanej nie został zdjęty, wręcz przeciwnie, wytyczono nowe sposoby postępowania. Europejska Rada Resuscytacji wytyczyła zasady, jakimi osoba ratująca życie drugiego człowieka, ma przestrzegać. Na przykład został zniesiony obowiązek przykładania policzka do ust poszkodowanego, w celu obserwacji jego klatki piersiowej. Wszelkie zmiany związane z koronawirusem zostały umieszczone w szkoleniu pierwszej pomocy. 

Każdy zdalny kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej kończy się testem. Uzyskując z niego odpowiednią ilość punktów, uczestnik otrzymuje ważne na dwa lata zaświadczenie.

Dla osób które chcą ukończyć kurs pierwszej pomocy polecamy sprawdzony portal szkoleniowy online który znajduje się pod adresem: pierwsza pomoc kurs online