Jak często należy przeprowadzać szkolenia bhp

W procesie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wyróżniamy szkolenia wstępne oraz okresowe.

Żadna nowozatrudniona osoba, która nie odbyła wstępnego szkolenia nie może zostać dopuszczona do pracy.
Przed jej rozpoczęciem bezwarunkowo musi zapoznać się z instruktażem ogólnym oraz bardziej szczegółowym instruktażem stanowiskowym, w skład którego wchodzi również analiza ryzyka.

Szkolenie BHP musi być systematycznie odświeżane. W zależności od rodzaju wykonywanej i pracy i zajmowanego stanowiska okresy przeprowadzania zarówno pierwszych jak i kolejnych szkoleń okresowych mogą się od siebie różnić.

Pracodawcy i osoby na pozycjach kierowniczych zobowiązane są do odbycia pierwszego okresowego szkolenia po upływie 6 miesięcy, dla pozostałych pracowników okres ten wynosi 12 miesięcy.

Kolejne okresowe szkolenia BHP powinny odbywać się co 3 lata dla stanowisk robotniczych, co 6 lat dla pracowników administracyjno-biurowych oraz 5 lat dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, służb BHP oraz osób pracujących w szkodliwych warunkach.


W razie pytań zapraszam do kontaktu:
Marta Weiner

tel: 500-501-460, email: szkolenia@luxcontrol.pl
Szkolenia BHP i PPOż Online