Kursy i szkolenia BHP wstępne dla pracowników na stanowiskach administracyjnych i robotniczych można już wykonywać w trybie online.

 

Informacja ta jest poparta przepisami z dnia 18 kwietnia 2020 roku. Poniżej cytujemy tekst ustawy:

W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia br. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695), która w art. 73 nowelizuje ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny obowiązują rozwiązania wprowadzone w art. 12e znowelizowanej ustawy, w brzmieniu: W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo, stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego.

Szkolenia BHP okresowe dla pracowników administracyjno biurowych, pracowników oświaty oraz służby zdrowia mogą być przeprowadzane również w trybie zdalnym.

Z tej metody na dzień dzisiejszy wykluczone są tylko szkolenia okresowe BHP dla stanowisk robotniczych. Pełna treść informacji znajduje sie pod adresem Państwowej Inspekcji Pracy www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109726,badania-i-szkolenia-pracownikow.html 

Ważne jest, aby szkolenia bhp powierzyć sprawdzonej firmie z dużym doswiadczeniem w szkoleniach bhp online.

Poniżej podaję dwa sprawdzone linki do platform szkoleniowcch na których przeszkolą Państwo swoich pracowników w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Podajemy przydatne informacje i linki:


Zapraszamy również do kontaktu z nami.

Krzysztof Trześniewski

specjalista ds BHP, PPOż

tel: 502 931 844 ; email: biuro@luxcontrol.pl

Luxcontrol BHP