Luxcontrol Polska

Jak często należy wykonywać pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy według PN-EN 12464-1:2012

W ramach zadbania o stanowisko pracy, pracodawca musi też pamiętać o konieczności przeprowadzenia pomiarów natężenie oświetlenia elektrycznego. Jak często i w jaki sytuacjach?

Po co wykonuje się pomiary oświetlenia?

Pracodawca, który chce zagwarantować swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, musi dostosować się do aktualnie obowiązujących przepisów. Z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 września 1997 roku wyraźnie wynika, że podmiot zatrudniający musi zadbać i o właściwe oświetlenie miejsca pracy. Właśnie dlatego, aby mógł potwierdzić, że zastosowane rozwiązania są prawidłowe i nie zagrażają zdrowiu pracowników, przeprowadzane są pomiary oświetlenia.

Jak często wykonywać pomiary oświetlenia?

Przepisy nie określają, jak często pracodawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary natężenia oświetlenia. Wiadomo jednak, że pomiary oświetlenia wykonywane powinny być w pomieszczeniach dopiero co oddanych do użytku, jak i takich, w których zmieniono rodzaj oświetlenia. Częstą przyczyną wykonania pomiarów oświetlenia jest nakaz okazania ważnych protokołów z badan dla Inspekcji Pracy czy Sanepidu. Innymi przesłankami do wykonania pomiarów jest wymienienie zużytych żarówek na nowe, których moc jest inna niż poprzednich, jak i modyfikacja aranżacji pomieszczenia, która to mogła wpłynąć na natężenie oświetlenia, oraz co ważne zmiana własciciela budynku, biura, sklepu czy innej powierzchni zobowiązuje nowego właściciela do wykonania nowych badań.

Co w przepisach?

Zarówno pomiary oświetlenia, jak i pomiary równomierności oświetlenia muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. W tym przypadku mowa o normie PN-EN 12464-1:2012. Dodatkowo trzeba podkreślić, że w praktyce – z uwagi na brak informacji o częstotliwości, z jaką powinny być przeprowadzane pomiary – pracodawcy najczęściej decydują się na ich cykliczne przeprowadzanie, zaś częstotliwość ustalają wraz z przedstawicielami pracowników i służby BHP. Słuzby BHP preferują 5 letni czasookres między kolejnymi badaniami. Dzięki temu obie strony mają pewność, że praca świadczona jest w bezpiecznych i higienicznych warunkach, oraz że dokumantacja z pomiarów oświetlenia zawsze spełni wymagania Państwowej Inspekcji Pracy jak również Państwowej Inspekcji Sanitarnej

1 lipca 2016

Luxcontrol Polska

Z pasją i zaangażowaniem realizujemy powierzone nam zadania pomiarów i kontroli czynników uciążliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy i nauki. Naszą misją jest wspieranie naszych klientów w zakresie wymienionych zadań a w rezultacie tworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy.

Pomiary bezpieczeństwa

Zapytanie ofertowe
Zamówienie usługi
Dodaj nową opinię
Cennik usług
Referencje i opinie o nas
Zgoda na e-Fakturę

Kontakt

Centrum Obsługi klienta
tel: 502931844
[email protected]
Pon-piątek 8.00 - 16.30
Dostarczamy usługi na terenie całego kraju.

Szkolenia BHP Online

top
Copyright © 2011-2017 Luxcontrol