Karta oceny ryzyka zawodowego

W naszej ofercie dostępne są oceny ryzyka zawodowego dla większości stanowisk pracy. Zamów teraz !

Sporządzimy dla Państwa ocenę ryzyka zawodowego.

 

Zakres usługi:

 •  opracowanie charakterystyki  stanowiska pracy,
 •  identyfikację  zagrożeń występujących podczas wykonywania pracy  na stanowisku pracy,
 •  oszacowanie ryzyka związanego z wykonywaniem zadań,
 •  przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.

Przygotowane dokumenty stanowią dla Państwa kompletną dokumentację na potrzeby Inspekcji Pracy, Sanepidu, Audytu i kontroli BHP.

Podstawa prawna:

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Na mocy § 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Powinien poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.Zamów ocenę ryzyka teraz.


Dane kontaktowe do zamówienia

tel: 502 931 844

email: biuro@luxcontrol.pl

 

W razie dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu.

Krzysztof Trześniewski

st. spacjalista ds BHP i PPOŻ

tel: 502 931 844

email: k.trzesniewski@luxcontol.com.pl

 


Cennik


  Formularz zamówienia

  Dane kontaktowe

  dane do faktury - zamówienia

  Dane do oceny ryzyka zawodowego


  aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o koronawirus covid-19, aktualizacja ryzyka zawodowego w związku ze stanem epidemii, aktualizacja oceny ryzyka zawodowego koronawirus, aktualizacja ocena ryzyka zawodowego covid 19, aktualizacja ocena ryzyka zawodowego pandemia, aktualizacja ocena ryzyka zawodowego epidemia, aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o koronawirus covid-19, ryzyko zawodowe covid 19, ryzyko zawodowe sars-cov-2