slide

Pomiary instalacji elektrycznej

Wykonamy dla Państwa pomiary i przeglądy elektryczne odbiorcze i okresowe (w tym pięcioletnie) instalacji elektrycznej zgodnie z normą PN-IEC 60364-6-61:2000.


Czy potrzebujesz profesjonalistów do przeprowadzenia pomiarów w Twojej Firmie ?

Oferujemy przemyślane rozwiązania aby spełnić Twoje potrzeby