Aktualizacja karty oceny ryzyka COVID-19

Promocja!

Aktualizacja karty oceny ryzyka COVID-19

315,00 z VAT (23%)

Ryzyko zawodowe: Aktualizacja Covid 19 SARS-COV-2 (aktualizacja karty ryzyka zawodowego w związku ze stanem epidemii)
Metoda opracowania: PN-N-18002
Format dokumentu: PDF

Opis

Aktualizacja karty oceny ryzyka zawodowego DOC, PDF

uwzględniająca zagrożenia biologiczne, psychofizyczne i chemiczne w stanach epidemii dla stanowisk pracy potencjalnie zagrożonych koronawirusem SARS-COV-2  Covid 19

Obowiązek przeprowadzania i aktualizowania oceny ryzyka zawodowego

Minister Pracy i Polityki Socjalnej poprzez rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP nałożył na pracodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego, jej aktualizację oraz konieczność udokumentowania. Jednakże nie zostało określone, co jaki czas aktualizacja powinna być robiona. Przesłanką do jej przeprowadzenia staje się każda zmiana technologiczno- organizacyjna w firmie, zmiana w stosowanych środkach ochrony indywidualnej czy też panująca pandemia COVID-19.  Zarówno z oceną, jak i jej aktualizacją pracownicy muszą być zapoznani np. podczas szkoleń BHP.

Karta zawiera

Karta aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w związku z Covid 19 zawiera:

 • protokół z przeglądu dotychczasowej oceny ryzyka, będący podstawą do przeprowadzenia aktualizacji (w protokole znajdziesz czynniki wskazujące do podjęcia działań ponownej aktualizacji ryzyka, a także wyniki i wnioski z przeglądu)
 • zagrożenie biologiczne- mikroorganizmy (wirusy), w tym zakażenia wirusowe w stanach epidemii (m. in. COVID-19 / koronawirus)
 • zagrożenia psychofizyczne.
 • zagrożenia czynnikami chemicznymi.
 • dokumenty odniesienia i źródła informacji.
 • zagrożenie na danym stanowisku pracy, ich źródła i droga przenoszenia.
 • możliwe skutki dla człowieka pod wpływem oddziaływania zagrożenia.
 • działania profilaktyczne stosowane obecnie na stanowisku pracy.
 • prawdopodobieństwo wystąpienia urazu, ciężkość następstw, oszacowanie ryzyka.
 • dodatkowe działania techniczne, organizacyjne jakie należy podjąć w celu zmniejszenia ryzyka.
 • oszacowanie ryzyka po zastosowaniu dodatkowych działań.
 • określenie poziomu ryzyka zawodowego na analizowanym stanowisku.

Informacje techniczne

Informacje techniczne
Format dokumentuPDF, DOC
Stan opracowaniaopracowanie indywidualne przygotowane przez specjalistę do spraw BHP
Forma wysyłkina adres email
Czas wysyłki:do 24 h
dokument potwierdzający zakupfaktura VAT

Płatności

Dostępne formy płatności:

 • przelew online – szybka płatność Internetowa
 • blik
 • płatność kartą
 • przelew tradycyjny

Płatność dla Instytucji Publicznych i Firm na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności.

W tym przypadku, podczas składania zamówienia należy wybrać opcję płatności – Faktura terminowa

Produkt uzupełniający

aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o koronawirus covid-19, aktualizacja ryzyka zawodowego w związku ze stanem epidemii, aktualizacja oceny ryzyka zawodowego koronawirus, aktualizacja ocena ryzyka zawodowego covid 19, aktualizacja ocena ryzyka zawodowego pandemia, aktualizacja ocena ryzyka zawodowego epidemia, aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o koronawirus covid-19, ryzyko zawodowe covid 19, ryzyko zawodowe sars-cov-2

Skip to content