Dyrektor generalny ocena ryzyka zawodowego

Promocja!

Dyrektor generalny ocena ryzyka zawodowego

174,00 149,00 z VAT (23%)

Ryzyko zawodowe: Dyrektor generalny
Kod zawodu: 112007
Metoda opracowania: PN-N-18002
Format dokumentu: PDF

Opis

Dyrektor generalny – ocena ryzyka zawodowego metodą PN-EN 18002
Powyższa dokumentacja oceny ryzyka zawodowego wg PN-N-18002 stanowi kompletny dokument do wdrożenia w zakładzie pracy, oraz na potrzeby BHP i Inspekcji pracy.
Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego została zaktualizowana i rozbudowana o zagrożenie związane z koronawirusem SARS-CoV-2 COVID-19.

Dyrektor generalny :
Zarządza i koordynuje pracę całego przedsiębiorstwa/ organizacji; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych; tworzy wizję i strategię przedsiębiorstwa/ organizacji oraz kontroluje stopień wykonania celów.

Kupując otrzymaszFormat
Kompletny dokument oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska pracyPDF, DOC
Aktualizację oceny ryzyka zawodowego o zagrożenia wynikające z Pandemii Covid 19PDF, DOC
Informacja dotycząca metody opracowania
Dostępne metody opracowania ryzyka zawodowego:
metoda zgodna z PN-EN 18002 - skala pięciostopniowa - najbardziej popularna
metoda "Risk Score"
medota PHA
Istnieje możliwość wyboru dowolnej metody. Jeśli potrzebują Państwo to zrobić, proszę wpisać taką informację podczas składania zamówienia.
Informacje dodatkowe
w razie dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu:
tel: 502 931 844
email: biuro@luxcontrol.pl

Zadania zawodowe

Zadania zawodowe:

zarządzanie całością działalności przedsiębiorstwa/ organizacji;
zapewnianie funkcjonowania i ciągłości pracy przedsiębiorstwa (organizacji), warunków jego działania i organizacji pracy;
planowanie i opracowywanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa (organizacji) w krótkim, średnim i długim okresie;
opracowywanie oraz wdrażanie zmian organizacyjnych służących rozwojowi przedsiębiorstwa lub dostosowujących przedsiębiorstwo do warunków rynkowych;
nadzorowanie i koordynowanie działań operacyjnych wszystkich działów
i podległych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład organizacji;
kierowanie podległym zespołem menedżerów i pracowników wykonawczych;
optymalizowanie i zarządzanie zasobami i kosztami firmy, w tym kapitałem ludzkim oraz zasobami materialnymi;
sprawowanie nadzoru nad właściwym gospodarowaniem mieniem przedsiębiorstwa (organizacji), zlecaniem usług, dokonywaniem zakupów oraz prowadzeniem ewidencji majątku przedsiębiorstwa;
nadzorowanie realizacji budżetu całego przedsiębiorstwa (organizacji);
sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego;
nadzorowanie jakości pracy całego przedsiębiorstwa/ organizacji;
kreowanie i dbanie o utrzymanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa (organizacji);
realizowanie celów finansowych postawionych przez zarząd;
reprezentowanie przedsiębiorstwa, w ramach posiadanych upoważnień,
w stosunkach z pracownikami i otoczeniem;
utrzymywanie relacji z otoczeniem biznesowym przedsiębiorstwa (organizacji);
sprawowanie nadzoru nad zapewnianiem przestrzegania przepisów
o tajemnicy ustawowo chronionej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa (organizacji);
doskonalenie własnych kompetencji;
sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpiecznego środowiska pracy oraz przestrzeganiem tajemnicy służbowej, zasad etyki zawodowej oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
utrzymywanie relacji z instytucjami rynku pracy, instytucjami edukacyjnymi oraz innymi instytucjami otoczenia biznesu;
budowanie wizerunku przedsiębiorstwa/organizacji na zewnątrz.
branie udziału w konferencjach i spotkaniach branżowych i specjalistycznych.

Informacje techniczne

Informacje techniczne
Format dokumentuPDF, DOC
Stan opracowaniaopracowanie indywidualne przygotowane przez specjalistę do spraw BHP
Forma wysyłkina adres email
Czas wysyłki:do 24 h
dokument potwierdzający zakupfaktura VAT

Płatności

Dostępne formy płatności:

  • przelew online – szybka płatność Internetowa
  • blik
  • płatność kartą
  • przelew tradycyjny

Płatność dla Instytucji Publicznych i Firm na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności.

W tym przypadku, podczas składania zamówienia należy wybrać opcję płatności – Faktura terminowa

Produkt uzupełniający

szkolenia bhp wstępne i okresowe: cennik szkoleń