Gospodarz domu ocena ryzyka zawodowego

Promocja!

Gospodarz domu ocena ryzyka zawodowego

199,00 z VAT (23%)

Ryzyko zawodowe: Gospodarz domu
Kod zawodu: 515301
Metoda opracowania: PN-N-18002
Format dokumentu: PDF, DOC
Oceny kupujących: 5/5 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Opis

Gospodarz domu  ocena ryzyka zawodowego metodą PN-EN 18002
Powyższa dokumentacja oceny ryzyka zawodowego wg PN-N-18002 stanowi kompletny dokument do wdrożenia w zakładzie pracy, oraz na potrzeby BHP i Inspekcji pracy.
Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego została zaktualizowana i rozbudowana o zagrożenie związane z koronawirusem SARS-CoV-2 COVID-19.

Gospodarz domu: 

 • Dozorca domu.
 • Gospodarz budynku.
 • Konserwator.
 • Robotnik gospodarczy.

Utrzymuje porządek i czystość w budynkach mieszkalnych oraz na terenie danej nieruchomości poprzez sprzątanie pomieszczeń, urządzeń i terenu przeznaczonego do ogólnego użytku lokatorów.

Kupując otrzymaszFormat
Kompletny dokument oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska pracyPDF, DOC
Aktualizację oceny ryzyka zawodowego o zagrożenia wynikające z Pandemii Covid 19PDF, DOC
Informacja dotycząca metody opracowania
Dostępne metody opracowania ryzyka zawodowego:
metoda zgodna z PN-EN 18002 - skala pięciostopniowa - najbardziej popularna
metoda "Risk Score"
medota PHA
Istnieje możliwość wyboru dowolnej metody. Jeśli potrzebują Państwo to zrobić, proszę wpisać taką informację podczas składania zamówienia.
Informacje dodatkowe
w razie dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu:
tel: 502 931 844
email: biuro@luxcontrol.pl

Zadania zawodowe

Opis pracy

Celem pracy gospodarza domu jest utrzymywanie porządku i czystości na terenie nieruchomości, jak również na terenach wokół posesji. Gospodarz domu zajmuje się utrzymaniem obszarów zielonych, chodników, miejsc parkingowych, placów zabaw i innych obiektów małej architektury, takich jak wiaty śmietnikowe, altany. Odśnieża i usuwa błoto pośniegowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i użytkownikom nieruchomości.

Wykonuje drobne prace konserwacyjne i naprawcze, spisuje liczniki oraz umożliwia podmiotom zewnętrznym dostęp do dachów, piwnic, pomieszczeń technicznych. W przypadku awarii odcina dostęp mediów doprowadzonych do nieruchomości. Gospodarz domu dba o stan sanitarny powierzonych zasobów. Podejmuje działania profilaktyczne, podstawowe działania związane z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją pomieszczeń, na podstawie wytycznych przełożonych czy zleceniodawców lub ściśle według instrukcji stosowanych środków chemicznych, w terminach określonych przez prawodawców.

Ponadto gospodarz domu egzekwuje obowiązki użytkowników nieruchomości i udziela informacji. Gospodarz domu może wykonywać również inne zadania związane z indywidualnymi cechami nieruchomości, np. odbieranie przesyłek pocztowych kierowanych do właścicieli lub najemców lokali, jednak w takich przypadkach musi posiadać pisemne pełnomocnictwo adresata w zakresie odbierania jego przesyłek.

Sposoby wykonywania pracy

W swojej pracy gospodarz domu stosuje metody, techniki i procedury dotyczące m.in.:

 • utrzymywania porządku i bezpieczeństwa sanitarnego na terenie nieruchomości i terenie przyległym, w tym na obszarach zielonych, parkingu, miejscach chodnikowych,
 • pielęgnowania obszarów zieleni,
 • odśnieżania i usuwania błota pośniegowego w sezonie zimowym,
 • kontroli prawidłowości funkcjonowania instalacji elektrycznej, gazowej, cieplnej, wodno-kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej, alarmowej,
 • wykonywania konserwacji i napraw elementów wyposażenia nieruchomości,
 • utrzymywania współpracy z użytkownikami nieruchomości i podmiotami zewnętrznymi, w zakresie m.in. przepływu informacji o zdarzeniach na nieruchomości, obowiązkach mieszkańców i użytkowników nieruchomości.

Informacje techniczne

Informacje techniczne
Format dokumentuPDF, DOC
Stan opracowaniaopracowanie indywidualne przygotowane przez specjalistę do spraw BHP
Forma wysyłkina adres email
Czas wysyłki:do 24 h
dokument potwierdzający zakupfaktura VAT

Płatności

Dostępne formy płatności:

 • przelew online – szybka płatność Internetowa
 • blik
 • płatność kartą
 • przelew tradycyjny

Płatność dla Instytucji Publicznych i Firm na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności.

W tym przypadku, podczas składania zamówienia należy wybrać opcję płatności – Faktura terminowa

Produkt uzupełniający

szkolenia bhp wstępne i okresowe: cennik szkoleń