Kierownik biura ocena ryzyka zawodowego

Promocja!

Kierownik biura ocena ryzyka zawodowego

174,00 149,00 z VAT (23%)

Ryzyko zawodowe: Kierownik biura
Kod zawodu: 334101
Metoda opracowania: PN-N-18002
Format dokumentu: PDF, DOC

Opis

Kierownik biura ocena ryzyka zawodowego metodą PN-EN 18002

 • Administrator biura.
 • Menedżer biura.
 • Szef biura.
 • Zarządca biura.

Powyższa dokumentacja oceny ryzyka zawodowego wg PN-N-18002 stanowi kompletny dokument do wdrożenia w zakładzie pracy, oraz na potrzeby BHP i Inspekcji pracy.
Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego została zaktualizowana i rozbudowana o zagrożenie związane z koronawirusem SARS-CoV-2 COVID-19.

Kierownik biura organizuje, koordynuje i zarządza pracą biura.
Kierownik biura jest zawodem o charakterze administracyjno-biu-rowym. Stanowisko to występuje w przedsiębiorstwach, instytucjach, urzędach, stowarzyszeniach, organizacjach różnych typów i wielkości. Celem pracy kierownika biura jest zorganizowanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania biura. Do jego zadań należy sporządzanie procedur w zakresie czynności biurowych oraz wewnętrznych regulaminów, zarządzeń i instrukcji. Kierownik biura nadzoruje przepływ korespondencji i archiwizację dokumentów. Odpowiada za prawidłowy obieg dokumentów oraz za sprawny przepływ informacji. Planuje i nadzoruje zaopatrzenie w materiały biurowe, wyposażenie i urządzenia biurowe. Planuje i kontroluje koszty w zakresie działalności administracyjno-biurowej. Zarządza pracą podległych mu pracowników. Kierownik biura może współpracować z instytucjami zewnętrznymi i kontrahentami w zakresie prowadzonej przez pracodawcę działalności.
Kupując otrzymaszFormat
Kompletny dokument oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska pracyPDF, DOC
Aktualizację oceny ryzyka zawodowego o zagrożenia wynikające z Pandemii Covid 19PDF, DOC
Informacja dotycząca metody opracowania
Dostępne metody opracowania ryzyka zawodowego:
metoda zgodna z PN-EN 18002 - skala pięciostopniowa - najbardziej popularna
metoda "Risk Score"
medota PHA
Istnieje możliwość wyboru dowolnej metody. Jeśli potrzebują Państwo to zrobić, proszę wpisać taką informację podczas składania zamówienia.
Informacje dodatkowe
w razie dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu:
tel: 502 931 844
email: biuro@luxcontrol.pl

Zadania zawodowe

Opis pracy:

 • zapewnianie przepływu informacji i dokumentów wewnątrz przedsiębiorstwa oraz zarządzanie korespondencją;
 • aktualizowanie i kompletowanie dokumentów potwierdzających wiarygodność przedsiębiorstwa;
 • nadzorowanie segregowania i archiwizowania dokumentów;
 • zapewnianie funkcjonowania urządzeń i sprzętu biurowego;
 • organizowanie spotkań, konferencji oraz wyjazdów integracyjnych pracowników;
 • sporządzanie instrukcji, procedur i regulaminów w zakresie czynności biurowych;
 • organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników;
 • motywowanie, ocenianie i premiowanie podległych pracowników;
 • organizowanie i nadzorowanie zaopatrzenia biura w materiały biurowe, materiały promocyjne, wyposażenie i artykuły spożywcze;
 • współpracowanie i zawieranie umów z kontrahentami i podwykonawcami w zakresie prowadzonej przez pracodawcę działalności;
 • planowanie i kontrolowanie kosztów funkcjonowania biura;
 • organizowanie stanowisk pracy zgodnie z zasadami BHP i ochrony ppoż. oraz wymaganiami ergonomii ochrony środowiska.
Kierownik biura powinien posiadać wykształcenie średnie ogólne lub średnie zawodowe ekonomiczne czy administracyjne, uzyskane w systemie formalnym (szkolnym) – po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego. Zazwyczaj pracodawcy wymagają wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia o kierunkach organizacja i zarządzanie, administracja, ekonomia, prawo oraz doświadczenia w prowadzeniu biura. Może również być wymagane wykształcenie wyższe o kierunku zgodnym z branżą, w jakiej działa biuro, umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych oraz posługiwanie się językiem obcym na poziomie zaawansowanym. Dodatkowym atutem może być posiadanie prawa jazdy kategorii B. Kierownik biura powinien dokształcać się w systemie pozaformalnym poprzez uczestniczenie w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie, jak i przez stowarzyszenia czy inne organizacje branżowe. Wskazane jest także, aby uczestniczył w szkoleniach z zakresu zarządzania biurem, zarządzania zasobami ludzkimi i doskonalenia umiejętności interpersonalnych.

Informacje techniczne

Informacje techniczne
Format dokumentuPDF, DOC
Stan opracowaniaopracowanie indywidualne przygotowane przez specjalistę do spraw BHP
Forma wysyłkina adres email
Czas wysyłki:do 24 h
dokument potwierdzający zakupfaktura VAT

Płatności

Dostępne formy płatności:

 • przelew online – szybka płatność Internetowa
 • blik
 • płatność kartą
 • przelew tradycyjny

Płatność dla Instytucji Publicznych i Firm na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności.

W tym przypadku, podczas składania zamówienia należy wybrać opcję płatności – Faktura terminowa

Produkt uzupełniający

szkolenia bhp wstępne i okresowe: cennik szkoleń