Kierownik do spraw sprzedaży ocena ryzyka

Promocja!

Kierownik do spraw sprzedaży ocena ryzyka

315,00 z VAT (23%)

Ryzyko zawodowe: Kierownik do spraw sprzedaży
Kod zawodu: 122102
Metoda opracowania: PN-N-18002
Format dokumentu: PDF

Opis

Kierownik do spraw sprzedaży – ocena ryzyka zawodowego metodą PN-EN 18002
Powyższa dokumentacja oceny ryzyka zawodowego wg PN-N-18002 stanowi kompletny dokument do wdrożenia w zakładzie pracy, oraz na potrzeby BHP i Inspekcji pracy.
Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego została zaktualizowana i rozbudowana o zagrożenie związane z koronawirusem SARS-CoV-2 COVID-19.

Kierownik do spraw sprzedaży zarządza zespołem handlowym oraz odpowiada za realizację planu sprzedaży.
Kierownik do spraw sprzedaży zarządza podległym zespołem pracowników w celu osiągnięcia założonych wyników, ocenia pracowników oraz motywuje ich do pracy. Do jego obowiązków należy: sporządzanie oraz analiza raportów i prognoz dotyczących rynku, weryfikacja planów sprzedaży, tworzenie strategii sprzedaży przedsiębiorstwa. Kierownik do spraw sprzedaży monitoruje działania konkurencji na podległym rynku. Dzięki otrzymywanym informacjom oraz własnej wiedzy i doświadczeniu podejmuje on decyzje istotne dla procesu, którym zarządza. Do zadań kierownika do spraw sprzedaży należy również pozyskiwanie nowych rynków zbytu oraz nadzór nad prawidłowym zawieraniem umów. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna dbać o rozwój działu sprzedaży oraz brać czynny udział w projektach, których celem jest doskonalenie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.

Kupując otrzymaszFormat
Kompletny dokument oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska pracyPDF, DOC
Aktualizację oceny ryzyka zawodowego o zagrożenia wynikające z Pandemii Covid 19PDF, DOC
Informacja dotycząca metody opracowania
Dostępne metody opracowania ryzyka zawodowego:
metoda zgodna z PN-EN 18002 - skala pięciostopniowa - najbardziej popularna
metoda "Risk Score"
medota PHA
Istnieje możliwość wyboru dowolnej metody. Jeśli potrzebują Państwo to zrobić, proszę wpisać taką informację podczas składania zamówienia.
Informacje dodatkowe
w razie dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu:
tel: 502 931 844
email: biuro@luxcontrol.pl

Zadania zawodowe

Zadania:
organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ppoż. i ergonomii i ochrony środowiska;
organizowanie pracy działu sprzedaży;
negocjowanie warunków sprzedaży z klientami;
analizowanie raportów i prognoz dotyczących rynku sprzedaży;
kierowanie podległym zespołem oraz dbanie o jego rozwój;
planowanie i realizacja sprzedaży;
monitorowanie i raportowanie osiąganych wyników;
tworzenie strategii działań handlowych we współpracy z innymi działami;
inicjowanie i zgłaszanie przełożonemu projektów usprawniających funkcjonowanie działu sprzedaży;
kontrolowanie przepływu środków finansowych.
Kierownik do spraw sprzedaży powinien posiadać wykształcenie wyższe pierwszego stopnia, wskazane jest wykształcenie z zakresu zarządzania, ekonomii, marketingu. Pożądana jest znajomość języków obcych (przynajmniej jednego) oraz obsługi komputera (zwłaszcza programów biurowych). Ze względu na specyfikę pracy dobrze widziane jest posiadanie prawa jazdy kat B. Do wykonywania zawodu wskazane jest co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w dziale sprzedaży, zaopatrzenia bądź logistyki. Preferowane jest potwierdzenie doskonalenia umiejętności na dodatkowych szkoleniach i kursach dotyczących zarówno wiedzy z zakresu marketingu i sprzedaży, jak i z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim.

Informacje techniczne

Informacje techniczne
Format dokumentuPDF, DOC
Stan opracowaniaopracowanie indywidualne przygotowane przez specjalistę do spraw BHP
Forma wysyłkina adres email
Czas wysyłki:do 24 h
dokument potwierdzający zakupfaktura VAT

Płatności

Dostępne formy płatności:

  • przelew online – szybka płatność Internetowa
  • blik
  • płatność kartą
  • przelew tradycyjny

Płatność dla Instytucji Publicznych i Firm na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności.

W tym przypadku, podczas składania zamówienia należy wybrać opcję płatności – Faktura terminowa

Produkt uzupełniający

szkolenia bhp wstępne i okresowe: cennik szkoleń

Skip to content