Księgowa ocena ryzyka zawodowego

Promocja!

Księgowa ocena ryzyka zawodowego

199,00 z VAT (23%)

Ryzyko zawodowe: Księgowa
Kod zawodu: 331301
Metoda opracowania: PN-N-18002
Format dokumentu: PDF

Opis

Księgowa – ocena ryzyka zawodowego metodą PN-EN 18002
Powyższa dokumentacja oceny ryzyka zawodowego wg PN-N-18002 stanowi kompletny dokument do wdrożenia w zakładzie pracy, oraz na potrzeby BHP i Inspekcji pracy.
Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego została zaktualizowana i rozbudowana o zagrożenie związane z koronawirusem SARS-CoV-2 COVID-19.

Księgowa

W zakres obowiązków księgowego wchodzą czynności związane z prowadzeniem ewidencji podatkowej oraz sporządzanie dokumentacji księgowej. Wykonuje pracę polegająca na kontrolowaniu dokumentów finansowo-księgowych, księgowaniu dokumentów, przygotowaniu przelewów. Księgowy dba również o należyte przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych.

Praca księgowego opiera się przede wszystkim na znajomości i stosowaniu ustawy o rachunkowości wraz ze standardami międzynarodowymi.

Kupując otrzymaszFormat
Kompletny dokument oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska pracyPDF, DOC
Aktualizację oceny ryzyka zawodowego o zagrożenia wynikające z Pandemii Covid 19PDF, DOC
Informacja dotycząca metody opracowania
Dostępne metody opracowania ryzyka zawodowego:
metoda zgodna z PN-EN 18002 - skala pięciostopniowa - najbardziej popularna
metoda "Risk Score"
medota PHA
Istnieje możliwość wyboru dowolnej metody. Jeśli potrzebują Państwo to zrobić, proszę wpisać taką informację podczas składania zamówienia.
Informacje dodatkowe
w razie dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu:
tel: 502 931 844
email: biuro@luxcontrol.pl

Zadania zawodowe

Księgowa wykonuje swoją pracę polegającą m.in. na:

 • stosowaniu procedur księgowych i prowadzeniu ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi oraz standardami międzynarodowymi,
 • przestrzeganiu prawidłowości, staranności, terminowości ewidencji operacji gospodarczych i transakcji finansowych,
 • prowadzeniu ewidencji księgowych oraz dekretowaniu i księgowaniu operacji gospodarczych,
 • przygotowywaniu dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz rozliczaniu inwentaryzacji,
 • udziale w sporządzaniu sprawozdań finansowych według określonych standardów,
 • udziale w przygotowywaniu deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych, np.: Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Głównego Urzędu Statystycznego,
 • sporządzaniu listy płac pracowników,
 • przygotowywaniu przelewów bankowych i księgowaniu wyciągów bankowych,
 • potwierdzaniu i uzgadnianiu sald z kontrahentami,
 • przygotowywaniu zestawień liczbowych dla dyrektora finansowego,
 • przygotowywaniu oraz udostępnianiu dokumentacji księgowej i ksiąg rachunkowych urzędom podatkowym i innym organom kontroli zewnętrznej.

Informacje techniczne

Informacje techniczne
Format dokumentuPDF, DOC
Stan opracowaniaopracowanie indywidualne przygotowane przez specjalistę do spraw BHP
Forma wysyłkina adres email
Czas wysyłki:do 24 h
dokument potwierdzający zakupfaktura VAT

Płatności

Dostępne formy płatności:

 • przelew online – szybka płatność Internetowa
 • blik
 • płatność kartą
 • przelew tradycyjny

Płatność dla Instytucji Publicznych i Firm na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności.

W tym przypadku, podczas składania zamówienia należy wybrać opcję płatności – Faktura terminowa

Produkt uzupełniający