Sekretarka, asystentka ocena ryzyka zawodowego

Promocja!

Sekretarka, asystentka ocena ryzyka zawodowego

315,00 z VAT (23%)

Ryzyko zawodowe: Sekretarka, asystentka
Kod zawodu: 412001
Metoda opracowania: PN-N-18002
Format dokumentu: PDF, DOC

Opis

Sekretarka, asystentka – ocena ryzyka zawodowego metodą PN-EN 18002
Powyższa dokumentacja oceny ryzyka zawodowego wg PN-N-18002 stanowi kompletny dokument do wdrożenia w zakładzie pracy, oraz na potrzeby BHP i Inspekcji pracy.
Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego została zaktualizowana i rozbudowana o zagrożenie związane z koronawirusem SARS-CoV-2 COVID-19.

Sekretarka, asystentka:

Sekretarka wykonuje wszystkie działania związane z przyjmowaniem informacji, jej przetwarzaniem, przygotowywaniem w określony sposób i przedstawianiem do decyzji zwierzchników, zgodnie z zasadami hierarchii służbowej oraz zasadami bezpieczeństwa informacji.

Kupując otrzymaszFormat
Kompletny dokument oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska pracyPDF, DOC
Aktualizację oceny ryzyka zawodowego o zagrożenia wynikające z Pandemii Covid 19PDF, DOC
Informacja dotycząca metody opracowania
Dostępne metody opracowania ryzyka zawodowego:
metoda zgodna z PN-EN 18002 - skala pięciostopniowa - najbardziej popularna
metoda "Risk Score"
medota PHA
Istnieje możliwość wyboru dowolnej metody. Jeśli potrzebują Państwo to zrobić, proszę wpisać taką informację podczas składania zamówienia.
Informacje dodatkowe
w razie dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu:
tel: 502 931 844
email: biuro@luxcontrol.pl

Zadania zawodowe

Sposoby wykonywania pracy:

Sposób wykonywania pracy sekretarki jest określony w stosownych dokumentach określających: hierarchię stanowisk (schemat organizacyjny jednostki i regulamin organizacyjny), a także obowiązki, uprawnienia i zakres odpowiedzialności (regulamin stanowiska pracy).

Praca ta zależy od kilku czynników:

 • wielkości firmy i jej wyposażenia w środki techniczne: w małej firmie łatwiej zwołać zebranie, w dużej – zorganizować telekonferencję,
 • rodzaju działalności, czy jest to firma produkcyjna, czy usługowa (np. artystyczna),
 • umiejętności sekretarki, np. umiejętności obsługi klawiatury komputera metodą mnemotechniczną 18,
 • wieku i poziomu wykształcenia społeczności, do której skierowana jest działalność jednostki,
 • obowiązujących w danym środowisku tradycji.

Sekretarka przyjmuje (a czasami pozyskuje) informacje istotne dla działalności organizacji, a następnie:

 • segreguje informacje według ustalonych kryteriów,
 • rejestruje informacje w przeznaczonych do tego dokumentach, np. dzienniku kancelaryjnym 7,
 • postępuje według wskazanych w instrukcji kancelaryjnej  zasad (np. w odniesieniu do pism tajnych i poufnych),
 • przetwarza i archiwizuje  informacje w odpowiedni sposób, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przetwarzania informacji poufnych,
 • przechowuje informacje w sposób i przez okres czasu wskazany w instrukcji archiwalnej 14,
 • przygotowuje spotkania służbowe od strony organizacyjnej i sporządza stosowne dokumenty (lista obecności, projekty uchwał itp.),
 • uczestniczy w niektórych gremiach sporządzając określone dokumenty (protokół 20, notatka z zebrania),
 • sporządza sprawozdania 21 z udziału sekretariatu w akcjach społecznych, w jakich bierze udział organizacja,
 • dba o organizację spotkań – przygotowanie sali i aprowizację na tych spotkaniach,
 • organizuje podróż służbową wskazanych osób (zakup biletów, rezerwacja hotelu, itp.),
 • dba o porządek zarówno w sekretariacie, jak i gabinetach przełożonych, dba również o gości podając kawę, herbatę, napoje, ciastka.

Informacje techniczne

Informacje techniczne
Format dokumentuPDF, DOC
Stan opracowaniaopracowanie indywidualne przygotowane przez specjalistę do spraw BHP
Forma wysyłkina adres email
Czas wysyłki:do 24 h
dokument potwierdzający zakupfaktura VAT

Płatności

Dostępne formy płatności:

 • przelew online – szybka płatność Internetowa
 • blik
 • płatność kartą
 • przelew tradycyjny

Płatność dla Instytucji Publicznych i Firm na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności.

W tym przypadku, podczas składania zamówienia należy wybrać opcję płatności – Faktura terminowa

Produkt uzupełniający

szkolenia bhp wstępne i okresowe: cennik szkoleń