slide

Szkolenie BHP dla nauczycieli i pracowników oświaty

Praca nauczycieli, jak i pozostałych pracowników oświaty wiąże się z licznymi zagrożeniami oraz wypadkami.
W swojej pracy odpowiadają oni nie tylko za siebie, ale przede wszystkim za swoich podopiecznych.
Jak mają postępować w sytuacjach awaryjnych? Co mają zrobić, aby udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej? 

W jaki sposób mogą rozpoznawać zagrożenia? O tym wszystkim nauczyciele dowiadują się z obowiązkowych szkoleń BHP, które można już przeprowadzać online. Poniżej przedstawiamy wam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszych szkoleń.


Szkolenie BHP Online dla nauczycieli i pracowników oświaty - kto może z nich skorzystać ?


Szkolenie okresowe BHP online skierowane jest do nauczycieli oraz pozostałych pracowników oświaty, czyli również do pedagogów, wychowawców, wykładowców, przedszkolanek oraz innych pracowników przedszkoli, szkół i uczelni.

Jak wygląda szkolenie online dla nauczycieli ?

Szkolenie  BHP online przez internet to przejrzysta prezentacja multimedialna podzielona na moduły. Każdy moduł zawiera określone lekcje. Układ ten pozwala użytkownikowi łatwiej poruszać się po kursie. Większość z naszych szkoleń wzbogacona jest dodatkowo głosem lektorskim.


Jak długo trwa szkolenie BHP online ?

Materiały zawarte w naszych szkoleniach online spełniają wymogi godzinowe ujęte w  rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników oświaty takie trwa ok  8 godzin lekcyjnych.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin to test jednokrotnego wyboru. W razie niezaliczenia egzaminu istnieje możliwość jego powtórzenia. Nie ma limitów oraz ograniczeń czasowych. Każdy nauczycieli i pracownik oświaty podlegający szkoleniu okresowemu może do egzaminu podejść tyle razy, aż go zaliczy.


Jaki jest czas na ukończenie szkolenia?

Decydując się na zakup naszych szkoleń BHP okresowych dla nauczycieli, możesz mieć pewność, że termin jego ważności nie skończy się w najmniej oczekiwanym momencie. Także, możesz do niego wracać, aż do momentu pozytywnego zakończenia egzaminu.

Jakie otrzymam zaświadczenie ?

Ukończenie szkolenia oraz zaliczenie testu kończy się wydaniem odpowiedniego  zaświadczenia. Dokument ten generowany jest po egzaminie i można go otrzymać zarówno w formacie PDF, jak i papierowej.


Czy szkolenie spałnia normy prawne ?

Nasi specjaliści dbają o to, żeby szkolenie było nie tylko zrozumiałe i przejrzyste dla użytkownika, ale przede wszystkim spełniało normy ujęte w licznych regulacjach prawnych.

Jak długo ważne jest ukończone szkolenie ?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy nauczyciele oraz pracownicy oświaty powinni odświeżać swoją wiedzę z zakresu BHP co 5 lat. Tyle też ważne jest wydane przez nas zaświadczenie.


Dodatkowy pakiet wsparcia ?

Każdy z uczestników szkolenia oprócz dostępu doa pełnej prezentacji multimedialnej - szkoleniowej otrzyma również po ukończonym szkoleniu pakiet dokumetów BHP oraz sktypt ze szkolenia z najważniejszymi informacjami.

slide

W jaki sposób zamówić szkolenie BHP dla nauczycieli

Formy zamówienia i płatności:

Płatności:

  • przelew bankowy na podstawie wystawionej Faktury VAT z oznaczonym terminem płatności 14 dni lub inny do uzgodnienia z zamawiającym
  • płatność na podstawie Faktury Proformy
  • płatność Online – Przelewy 24
  • Ważne: dowodem zakupu szkolenia jest Faktura VAT

Zamówienia:

  • Zamówienie można złoży bezpośrednio na platformie zakupowej www.szkoleniabhp-online.pl
  • Oraz telefonicznie lub na adres email ( wystarczy wysłać listę wybranych szkoleń, listę pracowników z adresem email.

Co zawiera cena szkolenia BHP Online:

  • dostęp do szkolenia na nowoczesnej platformie e-learningowej
  • dostęp do egzaminu w przejrzystej formie testu jednokrotnego wyboru
  • Zaświadczenie zgodnie z wzorem i zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860,
  • konsultację i pomoc - stały opiekun klienta podczas trwania umowy.
slide

Luxcontrol Polska BHP

Kursy i szkolenia BHP wstępne i okresowe Online

502931844

biuro@luxcontrol.pl