Przeglądy oświetlenia ewakuacyjnego PN-EN 50172 - wskazówki


NORMA PN-EN 50172 OKREŚLA SPOSÓB W JAKI OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE POWINNO BYĆ KONTROLOWANE:

1. Na obiekcie powinien być założony „Dziennik” – służący do zapisów raportów przeglądów oświetlenia ewakuacyjnego.
2. Do dziennika powinien być dołączony projekt lub schemat rozmieszczenia oświetlenia ewakuacyjnego z określonymi natężeniami tego oświetlenia
3. W dzienniku powinny być odnotowywane przeglądy:

a. co miesięczne (w przypadku używania automatycznego urządzenia testującego)
b. codzienne przy zastosowaniu innych systemów
c. coroczne dokonywane przez uprawnione jednostki.

Wszystkie urządzenia zastosowane na obiekcie muszą posiadać niezbędne i prawidłowe certyfikaty i deklaracje zgodności.
Deklaracje zgodności może wystawiać jedynie producent na bazie badań przeprowadzanych w swoich laboratoriach lub jednostkach do tego uprawnionych.

KOLEJNE CZYNNOŚCI PODCZAS PRZEPROWADZENIA KONTROLI OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO:

1. sprawdzenie dziennika i pełnej dokumentacji
2. sprawdzenie aranżacji – symulacji oświetlenia ewakuacyjnego na obiekcie ( PN-EN 50172 – Pkt 4.1 i Pkt 5,2 )

Pkt 4.1
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy uruchamiać nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania oświetlenia podstawowego, ale również w przypadku lokalnego uszkodzenia takiego, jak uszkodzenie obwodu końcowego.

Pkt 5.2
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części zasilania oświetlenia podstawowego. Oprawy awaryjne zasilane nieciągle i oprawy awaryjne zespolone zasilane nieciągle powinny działać w przypadku uszkodzenia końcowego obwodu oświetlenia podstawowego. We wszystkich przypadkach należy przeprowadzić aranżacje – symulację w celu upewnienia się , że awaryjne oświetlenie ewakuacyjne będzie działać w przypadku uszkodzenia zasilania podstawowego danej strefy.

3. sprawdzenie rozmieszczenia opraw oświetlenia ewakuacyjnego -umieszczenie oprawy co najmniej 2m nad podłogą, (Oświetlenie ewakuacyjne Pkt. 4,1)

– Przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego.
– W pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio.
– W pobliżu każdej zmiany poziomu.
– Obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa.
– Przy każdej zmianie kierunku.
– Przy każdym skrzyżowaniu korytarza.
– Na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego.
– W pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy (poza drogą ewakuacyjną 5 Lx).
– W pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego (poza drogą ewakuacyjną 5lx, odległość na podłodze 2m.)

Znaki przy wszystkich wyjściach awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak podświetlone, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
Informacje uzupełniające
Obowiązująca norma
Przykładowy protokół z kontroli oświetlenia ewakuacyjnegoformat pliku PDF
Dziennik kontroli oświetlenia ewakuacyjnegoformat pliku PDF
Przykładowy protokół z pomiarów oświetlenia ewakuacyjnegoformat pliku PDF