Luxcontrol Polska
Centrum Pomiarów Bezpieczeństwa i BHP

11 lat doświadczeniaWAŻNE; specjaliści, pomiarowcy oraz wykładowcy w Luxcontrol Polska posiadają ważne uprawnienia SEP, CNBOP, CIOP i BHP.
slide


Szkolenia i kursy BHP. E-learning.

Bezpieczeństwo pod skrzydłami zaufanego partnera.

Szkolenia BHP Online wstępne i okresowe.
Zapewniamy profesjonalne szkolenia w atrakcyjnej formie dla:
 • pracowników administracyjno - biurowych, sprzedawców, handlowców,
 • pracodawców i kadry kierowniczej, pracowników inżynieryjno technicznych,
 • personelu medycznego, lekarzy i pracowników farmacji,
 • służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby.


slide


Kursy Pierwszej Pomocy i PPOŻ

Kompleksowo dla Twojej Firmy

Szkolenia i kursy PPOŻ i Pierwszej pomocy online.
Szkolenia przygotowane są dla:
 • firm i korporacji
 • szkół, przedszkoli, żłobków, świetlic, punktów opiekuńczo wychowawczych,
 • pracowników zakładów pracy o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadku
 • trenerów, przewodników i pilotów wycieczek,
 • wychowawców, opiekunów i nauczycieli.

slide


Ocena Ryzyka Zawodowego

Kompleksowo dla Twojej Firmy

Opracowanie Dokumantacji Oceny Ryzyka Zawodowego
Zakres usługi:
 • opracowanie charakterystyki stanowiska pracy,
 • identyfikację zagrożeń występujących na stanowisku pracy,
 • oszacowanie ryzyka związanego z wykonywaniem zadań,
 • przygotowanie i opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego

slide


Pomiary natężenia oświetlenia:

Stwórz z nami bezpieczne środowisko pracy, nauki i zabawy.

- na stanowiskach pracy wg PN-EN 12464
- ewakuacyjnego i awaryjnego wg normy PN-EN 1838

Pomiary natężenia oświetlenia wg PN 12464 i PN-EN 1838 wykonujemy:
 • na stanowiskach pracy, w zakładach produkcyjnych i magazynach
 • w szkołach, salach lekcyjnych, przedszkolach i żłobkach,
 • w galeriach handlowych, ciągach komunikacyjnych
 • w zakładach pracy, na powierzchniach produkcyjnych i magazynach


slide


Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego

Przeprowadzimy kontrolę i pomiary awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Kontrole i pomiary wykonujemy zgodnie z PN-EN 1838

Pomiary natężenia oświetlenia wg PN 1838 wykonujemy:
 • na stanowiskach pracy, w zakładach produkcyjnych i magazynach
 • w szkołach, salach lekcyjnych, przedszkolach i żłobkach,
 • w galeriach handlowych, ciągach komunikacyjnych
 • w zakładach pracy, na powierzchniach produkcyjnych i magazynach


slide


Pomiary elektryczne

Badania i pomiary instalacji elektrycznej

- pomiary ochronne elektryczne
- pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
- pomiary rezystancji izolacji
- pomiary przeciwporażeniowe
- pomiary instalacji odgromowej
- pomiary maszyn i urządzeń elektrycznych
- pomiary i kontrola elektronarzędzi

Pomiary elektryczne okresowe i kontrolne wykonujemy:
 • na stanowiskach pracy, w zakładach produkcyjnych i magazynach
 • w szkołach, salach lekcyjnych, przedszkolach i żłobkach,
 • w galeriach handlowych, ciągach komunikacyjnych
 • w zakładach pracy, na powierzchniach produkcyjnych i magazynachDrodzy klienci
Pragniemy zagwarantować Państwu najlepsze warunki współpracy dla zamówień w Luxcontrol Polska, dlatego zapraszamy do indywidualnych rozmów handlowych, abyśmy mieli możliwość dostosowania szczegółowych warunków oferty do Państwa potrzeb.Klienci i partnerzy Luxcontrol Polska