slide

PGS Luxcontrol Polska

Polska Grupa Szkoleniowa

Nowoczesna platforma szkoleniowa dla Firm i Korporacji


Platforma szkoleniowa PGS Luxcontrol Polska dla pracodawców i pracowników online

Poznaj zalety i funkcjonalność naszych rozwiązań

szkolenia przygotowane są przez specjalistów BHP i PPOŻ w sposób przystępny i przejrzysty

prezentacje skoleniowe przygotowane są w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

ciągły dostęp do monitorowania postępów kursantów, wygenerowanych zaświadczeń, testów BHP


szkolenia można wykonywać na komputerach, laptopach oraz telefonach komórkowych.

Szkolenia i egzamin nie są ograniczone czasowo, ani ilością podejść.

szkolenia możemy rozszeżyć do potrzeb Firmy o dodatkowe treści, procedury wewnętrzne itp.


Opis wybranych funkcjonalności:

 • Przekazywanie szkoleń dowolnemu pracownikowi wpisując jedynie jego adres e-mail .
 • Elektroniczne przekazywanie Zaświadczeń o ukończonych szkoleniach do Działu BHP danej Firmy, lub opiekuna grupy.
 • Zarządzanie grupą szkoleniową przez działy BHP Firmy lub Firmy zewnętrznej - dostosowanie kolorystyki i loga do danej Firmy
 • Szkolenia BHP Online dla rozproszonych oddziałów w Polsce i zagranicą - bardzo łatwy system przydzielania szkoleń i zarządzania grupami
 • Pełna elastyczność w ustalaniu czasu dostępu do szkolenia, ilości podejść do testu, wymagalnego progu procentowego poprawnych odpowiedzi do zdania egzaminu
 • Rozpoczęte szkolenie można przerwać w każdej chwili i powrócić do niego w dowolnym, dogodnym dla pracownika czasie.

Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu:

 • Po zaliczonym egzaminie, automatycznie generuje się zaświadczenie w formacie pdf, które można pobrać, lub korzystając z funkcji - przekazać je opiekunowi lub pracodawcy.
 • Zaświadczenie zgodnie z wzorem i zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860
 • Przygotowane Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP stanowią kompletną dokumentację dla Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Pożarnej, Audytu BHP,
 • Dokumentację dostarczymy w wersji papierowej i elektronicznej. Wersje elektroniczne udostępnimy dla Państwa Online w Panelu Klienta.
 • Przejmujemy na siebie również obowiązek monitorowania ważności dat wydanych Zaświadczeń, pozwoli to Państwu zaoszczędzić czas i uniknąć kar.
 • Szkolenia BHP Online przeprowadzamy całodobowo każdego dnia tygodnia.

Formy zamówienia i płatności:

Płatności:

 • przelew bankowy na podstawie wystawionej Faktury VAT z oznaczonym terminem płatności 14 dni lub inny do uzgodnienia z zamawiającym
 • płatność na podstawie Faktury Proformy
 • płatność Online – Przelewy 24
 • Ważne: dowodem zakupu szkolenia jest Faktura VAT

Zamówienia:

 • Zamówienie można złoży bezpośrednio na platformie zakupowej www.szkoleniabhp-online.pl
 • Oraz telefonicznie lub na adres email ( wystarczy wysłać listę wybranych szkoleń, listę pracowników z adresem email.

Co zawiera cena szkolenia:

 • dostęp do szkolenia na nowoczesnej platformie e-learningowej
 • dostęp do egzaminu w przejrzystej formie testu jednokrotnego wyboru
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji elektronicznej i papierowej. WAŻNE: Zaświadczenie jest zgodnie z wzorem i zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860,
 • opłatę za wysyłkę Zaświadczenia w wersji papierowej - zbiorczo raz w miesiącu. ( wersje elektroniczne zaświadczeń dostępne są online w Panelu Klienta.
 • konsultację i pomoc - stały opiekun klienta podczas trwania umowy.

PGS Luxcontrol Polska -  Polska Grupa Szkoleniowa E-learning


502931844

biuro@luxcontrol.pl