slide

Szkolenie BHP dla asystentów i techników weterynarii

Dedykowany kurs online

Szkolenie potwierdzone jest wydaniem zaświadczenia zgodnego z polskim prawem.


Bezpieczeństwo i higiena pracy to pojęcie niezwykle ważne w każdym rodzaju działalności gospodarczej. Również w weterynarii. Każdy pracownik lecznicy dla zwierząt, w tym asystent i technik weterynarii, zobowiązany jest do przejścia odpowiedniego szkolenia BHP a pracodawca do jego zorganizowania. Obowiązek ten wynika z licznych regulacji prawnych (w tym Kodeksu pracy) oraz z konieczności budowania świadomości bezpiecznej pracy wśród pracowników. 

Szkolenia okresowe BHP dla asystentów i techników weterynarii przeprowadzane są co 5 lat. Z małym jednak wyjątkiem. Mianowicie pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się w ciągu 12 miesięcy od zatrudnienia. Kursy BHP okresowe przeprowadza się z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, aby utrwalić wiedzę. Po drugie, aby zapoznać pracowników z nowymi regulacjami prawnymi (a jak wiadomo, często się zmieniają) i rozwiązaniami. I po trzecie, żeby zmniejszyć ilość wypadków i niepożądanych zdarzeń. 

W dobie rozwiniętej cyfryzacji coraz większą popularnością cieszy się tzn. e-learning. Obok kursów językowych oraz hobbystycznych można również wykupić szkolenia okresowe BHP. Szkolenia BHP przez internet to przede wszystkim wygoda dla pracodawcy oraz dla samego uczestnika. Kurs BHP online można odbyć praktycznie z każdego miejsca oraz w wolnym czasie. W przypadku tradycyjnych szkoleń trzeba było dostosować się do wyznaczonego terminu. Szkolenia BHP online spełniają wszelkie normy prawne, a więc w niczym nie są gorsze od tych tradycyjnych. Wręcz przeciwnie. Czytelna i przyjazna forma kursu przyciąga uwagę pracownika.

Wiadomo, że szkolenie okresowe musi kończyć się sprawdzianem. W przypadku szkoleń BHP online jest to test. Składa się on z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Należy podkreślić, że pytania te nie wychodzą poza zakres materiału. Tylko pozytywny wynik z testu BHP online pozwoli otrzymać asystentowi lub technikowi weterynarii ważne zaświadczenie. Dokument ten jest dowodem dla Państwowej Inspekcji Pracy, że pracodawca wywiązał się z obowiązku i odpowiednio przeszkolił personel.